Landstingslov nr. 20 af 28. oktober 1993 om landstingstillægsbevillingslov 3 for 1993

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1993 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger for 1993 fastsættes i bilag 2.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1993
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen


Bilag 1

Bilag 2