Landstingsforordning nr. l af 1. marts 1994 om ændring af Landstingsforordning om folkeskolen.

I Landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen affattes § 12, således:

 

"Supplerende og særlig tilrettelagt undervisning

§ 12. Til elever, der har været uden undervisning gennem længere tid eller har skiftet skole, kan der gives supplerende undervisning eller anden faglig støtte.
Stk. 2. For elever, der ikke har grønlandsk som modersmål, skal tilrettelægges særlig undervisning i grønlandsk.
Stk. 3. For elever, der har dansk som modersmål, skal tilrettelægges særlig undervisning i dansk.
Stk. 4. Elever, der hverken har grønlandsk eller dansk som modersmål, kan tilbydes modersmålundervisning.
Stk. 5. Landsstyret fastsætter regler for undervisningen efter stk. 1-4."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. august
1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 1. marts 1994
Lars Emil Johansen

/

Marianne Jensen