Landstingslov nr. 12 af 13. juni 1994 om landstingstillægsbevillingslov 2 for 1994.

 

§ 1. Ændringen af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1994 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringen i tekstanmærkninger for 1994 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringen i normeringen af tjenestemandsstillinger under Grønlands Hjemmestyre for 1994 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 13. juni 1994
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen


Bilag 1 (eksisterer ikke elektronisk)

Bilag 2

Bilag 3