Landstingslov nr. 13 af 28. oktober 1994 om landstingstillægsbevillingslov 3 for 1994.

 

§ 1. Ændringen af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 1994 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringen i tekstanmærkninger for 1994 fastsættes i bilag 2.

§ 3. Ændringen i normeringen af tjenestemandsstillinger under Grønlands Hjemmestyre
for 1994 fastsættes i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 28. oktober 1994
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen


Bilag 1 (eksisterer ikke elektronisk)

Bilag 2

Bilag 3