Landstingslov nr. 19 af 3. november 1994 om ændring af landstingslov om Grønlands Ligestillingsudvalg.

 

§ 1

I landstingslov nr. 17 af 8. november 1985 om Grønlands Ligestillingsudvalg foretages følgende ændringer:

 

1. § 2, stk. 1 affattes således:
" Udvalget består af en formand og et medlem udpeget af Grønlands Landsting samt af syv medlemmer, der ligeledes udpeges af landstinget efter indstilling fra:
1) De grønlandske kommuners landsforening.
2) De grønlandske kvindeforeningers sammenslutning.
3) Aalisarrut Piniartullu Nuliaasa Aappaasalu Peqatigiiffiisa Kattuffiat.
4) Saaffiginnittarfiit Qimarnguiillu Kattuffiat.
5) Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat.
6) Grønlands Arbejdsgiverforening.
7) Sorlak."

2. § 3, stk.1 affattes således:
"Landsstyret stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. maj 1995.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. november 1994
Lars Emil Johansen

/

Kaj Kleist