Landstingslov nr. 25 af 3. november 1994 om finanslov for 1995 m.v.

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 1995 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Tekstanmærkninger for 1995 fastsættes i bilag 2.

§ 3. For 1995 normeres under Grønlands Hjemmestyre de tjenestemandsstillinger, der
er angivet i bilag 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. november 1994
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen


Bilag 1 - 3 (eksisterer ikke elektronisk)