Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 18. januar 1994 om ikrafttræden af § 24 stk. 2 og stk. 3. samt § 25 i landstingslov nr. 22 af 25. oktober 1990 om ferie.

 

I medfør af § 28 i landstingslov nr. 22 af 25. oktober 1990 om ferie fastsættes, at landstingslovens § 24, stk. 2 og stk. 3 og § 25 træder i kraft 1. februar 1994.
Grønlands Hjemmestyre, den 18.januar 1994
Emil Abelsen

/

Jakob Janussen