Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 18. maj 1994 om ændring af bekendtgørelse om koncession for Tele Attaveqaatit A/S.

 

§ l

I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 46 af 21. december 1993 om koncession for Tele Attaveqaatit A/S foretages følgende ændring:

 

§ l, stk. 3, nr. 2 affattes således:

"2) Anlæg, der anvendes i de dansk-amerikanske forsvarsområder oprettet i henhold til traktat af 27. august 1951 om forsvaret af Grønland, indtil Landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om telekommunikation og teletjenester sættes i kraft for disse områder i henhold til Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 § 9."

 

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft straks.Grønlands Hjemmestyre, den 18. maj 1994
Kuupik Kleist

/

Jens K. Lyberth