Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 10. juni 1994 om ændring af bekendtgørelse nr. 23 af 26. maj 1994 om fiskeri efter fjeldørred i Grønland.

 

§ 1

I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 26. maj 1994 om fiskeri efter fjeldørred i Grønland § 5, stk. l ændres "300" til "150".

 

§ 2

Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.




Grønlands Hjemmestyre, den 10. juni 1994




Hans Iversen

/

Henrik Leth