Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 25. august 1994 om fiskeri i "rejekasserne"

I medfør af §§ 19 og 28 i landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 og landstingslov nr. 10. af 4. november 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri fastsættes:

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri efter rejer som drives på Grønlandsk fiskeriterritorium vest for 44°00'V af personer eller selskaber med grønlandsk fartøj, jf. § 5 i Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, på 75 BRT/120 BT og derover ifølge fartøjets målebrev.
Stk.2. Bestemmelserne i §§ 2, 3, stk.2, 4, stk.2, 5 stk.2 og 6,stk.2 gælder alene for følgende fartøjer (Navn/kaldesignal): Erimaat/OZTZ, Imerigsoq/OULB, Isaarut/OVXD, Lampo/OWES, Qillaq/OYKA, Qavak/OVOJ, Qingaaq/OWMZ og Lasarus/OZTJ.
Stk. 3. Følgende fartøjer er ikke omfattet af bekendtgørelsen (Navn/kaldesignal):Tobias Noahsen/OZJO, Anáse/OUHK og Qarsaaq/OUUC.

 

Hareø-kassen

§ 2. For de i § 1.stk.2 nævnte fartøjer er rejefiskeri tilladt i området fra fiskeriterritoriets basislinie mellem 70°00'N og 71°30'N, ind til en lige linie imellem Qingnivik, 71°23'N 55°19'V, og Erqua, 71°09'N 54°02'V og syd for Erqua ind til længdegraden 54°00'V, i henhold til de i fartøjernes licens angivne vilkår.

 

Disko-kassen

§ 3. Rejefiskeri i området mellem 68°00' N og 69°30'N, øst for 56°30'V og mellem 69°30'N og 71°30'N, øst for 57°00'V er ikke tilladt.
Stk.2. For de i § l, stk.2, nævnte fartøjer er fiskeri i Disko-kassen dog tilladt vest for fiskeriterritoriets basislinie.

 

Sisimiut-Kassen

§ 4. Rejefiskeri i området mellem 66°00'N og 67° 00'N, fra fiskeriterritoriets basislinie og 6. sømil mod vest er ikke tilladt.
Stk. 2. For de i § l, stk.2, nævnte fartøjer er fiskeri i Sisimiut-kassen tilladt vest for 3 sømil fra fiskeriterritoriets basislinie.

 

Nuuk-Kassen

§ 5. Rejefiskeri i området mellem 64°00'N og 65°00'N, fra fiskeriterritoriets basislinie og 6 sømil mod vest er ikke tilladt.
Stk. 2. For de i § l, stk.2, nævnte fartøjer er fiskeri i Nuuk-kassen dog tilladt vest for fiskeriterritoriets basislinie.

 

Qaqortoq-Kassen

§ 6. Rejefiskeri i området mellem 59°58'36''N og 60°34'42''N, fra fiskeriterritoriets basislinie og 6 sømil mod vest, målt vinkelret på fiskeriterritoriets basislinie, er ikke tilladt.
Stk. 2. For de i § l, stk.2, nævnte fartøjer er fiskeri i Qaqortoq-kassen dog tilladt vest for fiskeriterritoriets basislinie.

 

Banan-Kassen

§ 7. Rejefiskeri i området mellem 59°58,6'N, 45°21,9'V (Naujat) og 60°34,7'N, 47°34,9'V (Sydligste Qeqertat) er for fartøjerne Isaarut/OVXD og Lampo/OWES tilladt ind til 3 sømil fra søterritoriets basislinie.

§ 8. For øvrige betingelser, henvises der til bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter rejer ved Vestgrønland.

§ 9. Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen kan medføre bøde. Sager herom behandles iøvrigt efter reglerne i landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft 8. september 1994. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 8. april 1994 om fiskeri i "rejekasserne".
Grønlands Hjemmestyre, den 25. august 1994
Hans Iversen

/

Henrik Leth