Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 43 af 15. november 1994 om ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse om arealanvendelse og planlægning.

 

§ 1.

I bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992, som ændret ved bekendtgørelse nr. 39 af 20. september 1994, indsættes efter § 9, stk. l, som nye stykker:

"Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal samtidig fremsende et eksemplar af den offentlige bekendtgørelse til landsstyret.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal endvidere fremsende den godkendte og bekendtgjorte kommuneplan til landsstyret."

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 1994. Samtidig ophæves Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 39 af 20. september 1994 om ændring af Hjemmestyrets Bekendtgørelse om arealanvendelse og planlægning.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. november 1994
Emil Abelsen

/

Peter Beck