Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 44 af 5. december 1994 om ikraftsættelse af visse bestemmelser (lovliggørelse af veksling) i landstingslov nr. 15 af 3. november 1994 om ændring af landstingslov om afgift på automatspil.

I medfør af § 2, stk. 2 i landstingslov nr. 15 af 3. november 1994 om ændring af landstingslov om afgift på automatspil fastsættes:

 

§ 1. § l, nr. l og nr. 3 i landstingslov nr. 15 af 3. november 1994 om ændring af landstingslov om afgift på automatspil træder i kraft den 15. december 1994.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 1994.




Grønlands Hjemmestyre, den 5. december 1994




Emil Abelsen

/

Kaare Hagemann