Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 49 af 20.12.1994 om kommunernes bidrag til den fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1995.

I henhold til §§ 10 og 11 i Landstingslov nr. 10 af 28. oktober 1985 om elforsyningsanlæg i bygder, fastsættes:

 

§ 1. Til udligning af byrderne vedrørende investering i elforsyningsanlæg i bygder, yder nedennævnte kommuner i 1995 følgende bidrag til den fælleskommunale investeringsfond:

Nanortalik 217.900
Qaqortoq 251.800
Narsaq 145.700
Ivittuut 14.400
Paamiut 170.500
Nuuk 880.600
Maniitsoq 293.900
Sisimiut 349.000
Kangaatsiaq 131.700
Aasiaat 241.200
Qasigiannguit 113.600
Ilulissat 315.300
Qeqertarsuaq 81.900
Uummannaq 216.800
Upernavik 230.400
Avanersuaq 67.500
Ammassalik 241.400
Ittoqqortoormiit 36.400

Stk. 2. Bidragene indbetales til Grønlandsbanken, reg. nr. 6471, konto 180809-2, med 1/12 i hver af årets måneder, ved reduktion i de respektive måneders bloktilskud.
Stk. 3. Overstiger et bidrag efter stk. 2 en måneds bloktilskud, skal det beløb, hvormed bidraget overstiger månedens bloktilskud, indbetales til den i stk. 2 nævnte konto, senest den 2. bankdag i den pågældende måned.
Grønlands Hjemmestyre, den 20.12.1994
Kuupik Kleist

/

Stig Bendtsen