Bilag til bekendtgørelse om køb og salg af laks

Indhandlingslisten sendes til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK), Box 501,
3900 Nuuk, Tlf. 2 32 99, Fax 2 32 35.

Dato:

Side:

Indhandlingssted/Køber/Sælger: Kommune (By/bygd):
A. Indhandlet fra fartøjer på højst 30 fod:
Fartøj nr. el. fisker navn Indvejet nettovægt i kg mhui.
A i alt:

A i alt x 1,111) kg. hel laks
B. Indhandlet fra fartøjer over 30 fod:


B i alt:

B i alt x 1.11 1) kg. hel laks

Note: 1) Når den indvejede nettovægt er talt op, beregnes den dertil svarende mængde hel laks. Benyt omregningsfaktor 1,11 og notér resultatet på Indhandlingslisten.