Bilag 1996

Havfiskeri

Kol. 1

Kol. 2

Kol. 3

Kol. 4

Kol. 5

Kol. 6

Kol. 7

Kvoter i alt

Nationale kvoter

GR

EU

Færø

Island

Norge

Rusl.

Vestgrønland

(3)

Rejer Vest

30.420

30.220

200

0

0

0

0

Rejer NV

7.470

7.470

0

0

0

0

0

Rejer i alt

37.890

37.690

200

0

0

0

0

Hellefisk

5.500

2.250

550

150

0

1.900

650

Skolæst

3.425

675

550

0

0

1.200

1.000

Rødfisk

19.200

13.700

5.500

0

0

0

0

Helleflynder

1.200

800

0

0

0

200

200

Havkat

6.000

4.500

1.000

0

0

0

500

Lodde

25.000

25.000

0

0

0

0

0

Blandingskv

0

0

0

Østgrønland

Rejer

9.563

4.088

1.825

1.150

0

2.500

0

Hellefisk

8.100

1.500

4.250

150

0

1.700

500

Skolæst

6.525

1.225

4.650

0

0

600

50

(1)

Rødfisk bund

62.320

25.400

26.820

500

0

0

9.600

(1)

Rødfisk pel.

50.000

24.000

20.000

0

0

1.000

5.000

(1)

Rødfisk i alt

112.320

49.400

46.820

500

0

1.000

14.600

Helleflynder

800

400

0

0

0

400

0

Havkat

1.000

0

1.000

0

0

0

0

(2)

Lodde

1.150.000

37.950

23.550

10.000

927.000

151.500

0

Blåhvilling

40.000

10.000

30.000

0

0

0

0

Blandingskv

0

0

0

Vest-&Østgrønland

Torsk

83.250

51.300

31.000

0

0

950

0

Skolæst

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Polartorsk

4.000

2.000

2.000

0

0

0

0

Noter:
(1) EU's rødfiskekvote ifølge Protokol 3 udgør 47.320 tons, hvoraf max. 20.000 tons (minus den del, EU tilstår Færø) må fiskes pelagisk. Det er ikke afgjort, hvor stor
en del af Færø's EU-kvote på 500 tons, som må fiskes pelagisk.
(2) Lodde-TAC'en fastsættes i juni for kvoteåret 1. juli - 30. april året efter (10 måneder, øst-lodden er fredet i maj-juni). Den her anførte TAC er den endelige TAC gældende til udgangen af april 1996. Af denne må Grønland og Norge fiske hver 11 %, medens Islands andel er 78 %
(3) Norges kvoter er et resultat af Grønlands bilaterale aftale med Norge og en aftale imellem Norge og EU.
Revideret den: 18.1.1996
Ændringer i forhold til hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 29. december 1995.