Bilag Grønlandske områder, for hvilke fangsttal skal opgives

Grønlands fiskeriterritorium er fastsat ved statsministeriets bekendtgørelser nr. 629 af 22. december 1976, nr. 176 af 14. maj 1980 og nr. 637 af 6. september 1991. Indrapportering skal ske ved angivelse af hvilket fangstfelt i den af de internationale organisationer NAFO og ICES definerede opdeling fangsten er taget. Opdelingen fremgår af nedenstående beskrivelse og det efterfølgende oversigtskort, der er en del af dette bilag.

Vestgrønland - Kvoteområde NordVest (NV)
"NAFO1AN2" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende nord for

72°52'30"N.

"NAFO1AN1" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 72°52'30"Nog71°00'N.
"NAFO 1 A N0" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 7 1 °00'N og69°30'N.
"NAFO 1 A S" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 69°30'N og68°50'N.
"NAFO IB N" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 68 °50'N og68°00'N.
 

 

Vestgrønland - Kvoteområde Vest (V)
"NAFO IB S" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 68 °00'N og 66° 15'N.
"NAFO IC" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 66° 15'N og64°15'N.
"NAFO ID" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 64° 15'N og62°30'N.
"NAFO 1E" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 62°30'N og 60°45'N.
"NAFO 1F" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 60° 45 'N og 59°00'N vest for 44°00'W, samt den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende syd for 59°00'N og vest for 42°00'W.
 

 

Østgrønland - Kvoteområde Øst (Ø)
"ICES 2B" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende nord for 73°30'N og øst for 11°00 'W.
"ICES 2A" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende syd for 73°30'N og øst for 11 °00'W.
"ICES 14A N" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende nord for 72°00'N og vest for 11 °00'W.

 

"ICES 14A S" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 72°00'N og 68°00'N, mellem 27°00'W og 11 °00'W.

.

"ICES 5A N" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 68°00'N og 67°30'N, øst for 27°00'W.
"ICES 5A S" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende syd for 67°30'N og øst for 27°00'W.
"ICES 14B 1" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende nord for 67°30'N og vest for 27°00'W.
"ICES 14B 2" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 67 °30'N og 66°30'N, vest for 27°00'W.
"ICES 14B 3" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 66°30'N og 65°30'N.
"ICES 14B 4" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 65 °30'N og 64°45'N.
"ICES 14B 5" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 64° 45 'N og 63°15'N.
"ICES 14B 6" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 63 ° 15 'N og 61°00'N.
"ICES 14B 7" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende mellem 61 °00'N og 59°00'N, øst for 44°00'W.
"ICES 12" = Den del af fiskeriterritoriet, der er beliggende syd for 59°00'N og øst for 42°00'W.

 

Kortbilag vest

Kortbilag øst