Bilag 1.

Vejledende liste over støtteberettigende uddannelser, der ikke giver ret til studielån, jf. § 60.

Vejledende liste over studieophold og studieforberedende uddannelser, jf. § 5 samt uddannelser under og på faglært nivaeu, jf. § 16.

 

Studieophold:
Studieophold arrangeret af internationale studenterud-vekslingsorganisationer, heunder AFS.

Studieforberedende uddannelser:
Folkeskolens afgangsprøve
Folkeskolens udvidede afgangsprøve
Forkurser
Gymnasiale uddannelser
Kunstskole (l år)

Grundlæggende uddannelser under faglært niveau
Branchearbejder, bygge- og anlægsområdet
Branchearbejder, HK-området
Branchearbejder, jern- og metalområdet
Fiskeindustriassistent
Levnedsmiddelmedhjælper
Skibsassistent
Social- og sundhedshjælper
Søfart grunduddannelse

Grundlæggende uddannelser på faglært niveau
Automatikmekaniker
Bager
Beklædningshåndværker (buntmager)
Beklædningsoperatør
Butiksslagter
Datamekaniker
Elektriker
Elektromekaniker
Elektronikmekaniker
Film-, tv- og videomedarbejder
Flymekaniker
Fotograf
Frisør
Fåreholder
Grafiker
Grafisk trykker
HK-assistent
Kok
Kontormaskinmekaniker
Køkkenleder
Laboratorietandtekniker
Lægesekretær
Maler
Nerisassiortoq
Optometrist
Radiomekaniker
Receptionist
Renavler
Skibskok
Skibsmontør
Skibstømrer
Smed og maskinarbejder
Teleassistent
Tjener
Trafikassistent
Transportmiddelmekaniker
Tømrer/snedker
Vodbinder
Vvs-montør