Bilag 1 Havfiskeri 1997

Kol. 1

Kol. 2

Kol. 3

Kol. 4

Kol. 5

Kol. 6

Kol. 7

Kvoter i alt

Nationale kvoter

GR

EU

Færø

Island

Norge

Rusl.

Vestgrønland

(1)

Rejer SV

30,743

30,743

0

0

0

0

0

(2)

Rejer NV

7,549

7,549

0

0

0

0

0

Rejer i alt

38,292

38,292

0

0

0

0

0

Hellefisk

5,500

4,000

1,350

150

0

0

0

Skolæst

3,425

2,075

1,350

0

0

0

0

Rødfisk

19,200

13,700

5,500

0

0

0

0

Helleflynder

1,200

1,000

200

0

0

0

0

Havkat

6,000

5,000

1,000

0

0

0

0

Lodde

25,000

25,000

0

0

0

0

0

Østgrønland

Rejer

9,563

3,888

4,525

1,150

0

0

0

Hellefisk

8,100

3,300

4,650

150

0

0

0

Skolæst

6,525

1,875

4,650

0

0

0

0

Rødfisk bund

62,320

35,000

26,820

500

0

0

0

(3)

Rødfisk pel.

40,000

16,000

24,000

0

0

0

0

Rødfisk i alt

102,320

51,000

50,820

500

0

0

0

Helleflynder

800

600

200

0

0

0

0

Havkat

1,000

0

1,000

0

0

0

0

(4)

Lodde

1,650,000

54,450

62,050

10,000

1,317,000

206,500

0

Blåhvilling

40,000

10,000

30,000

0

0

0

0

                 
Vest-& Østgrønland

Torsk

83,250

52,250

31,000

0

0

0

0

Polartorsk

4,000

2,000

2,000

0

0

0

0

Noter:

1) Rejer SV er kvoteområde Sydvestgrønland, der omfatter den del af Vestgrønland, som ligger syd for 68 grader nord.

2) Rejer NV er kvoteområde Nordvestgrønland, der omfatter den del af Vestgrønland, som ligger nord for 68 grader nord.

3) Kvoten på pelagisk rødfisk er en fælleskvote mellem Grønland og Færøerne erhvervet gennem NEAFC. Mellem Grønland og Færøerne er der endnu ikke indgået aftale omfordelingen af denne fælleskvote, hvorfor den færøske kvote er sat til 0 tons.

4) Lodde-TAC'en fastsættes i juni for kvoteåret 1. juli - 30. april året efter (10 måneder, øst-lodden er fredet i maj-juni) i samarbejde med Island og Norge.