Bilag 2

 

TEKSTANMÆRKNINGER

 

Formålskonto 20.95 Nettostyrede virksomheder

Landsstyret bemyndiges til at give Q-Data en trækningsret i Landskassen på 3,8 mio. kr. til dækning af virksomhedens behov for driftskapital. Anvendelse af trækningsretten forrentes med 9 % p.a. med kvartalsvis renteberegning. Indestående forrentes med 6 % p.a. med kvartalsvis renteberegning.


Til hovedkonto 22.11.14 Forsøgsbyggeri

Landsstyret bemyndiges til, efter opførelsen, at sælge forsøgshuset Illorput 2000, som planlægges opført i Sisimiut. Provenuet fra salget forudsættes ekstrabevilget til byggeri i bygderne.


Hovedkonto 50.95.10 Grønlands Skindindhandling

Nr.2.

Landsstyret bemyndiges til at give Grønlands Skindindhandling en yderligere trækningsret i Landskassen på 2 mio. kr. til dækning af Grønlands Skindindhandlings behov for driftskapital. Idet den hidtidige trækningsret er på 12,5 mio. kr., udgør den samlede trækningsret herefter 14,5 mio. kr. Anvendelse af trækningsretten forrentes med nominelt 9 % p.a. med kvartalsvis renteberegning. Indestående forrentes med nominelt 6 % p.a. med kvartalsvis renteberegning.


Formålskonto 70.90 Aktieselskaber Nr.4.

I forbindelse med indgåelse af Rammeaftale om serviceydelser mellem Grønlands Hjemmestyre og KNI Pilersuisoq A/S bemyndiges Landsstyret til at indgå servicekontrakter med KNI Pilersuisoq A/S .

Hvis en af de rekvirerede ydelser ikke fornyes fra Grønlands Hjemmestyres side, bemyndiges Landsstyret til at afholde udgifter til dækning af selskabets nettoafvik-lingsomkostninger i forbindelse hermed.