bilag 3

Normeringsændring tjenestemandsstillinger, jvf. § 3

01.01.01 Landstingets Bureau
Direktør (uklass.)

+ 1

Bureauchef (38)

- 1

Afdelingschef (uklass.)

+ 1

Kontorchef (36)

- 1

Afdelingsleder (uklass.)

+ 1

Kontorfuldmægtig (23)

+ 1

01.11.01 Ombudsmandsinstitutionen
Retschef (uklass.)

+ 1

Kontorchef (36)

- 1

10.01.01 Landsstyrets Sekretariat
Direktør (uklass.)

+ 2

Informationschef (uklass.)

+ 1

20.95.01 Qarasaasiaqarfik (Q-DATA)
Statistik- og EDB-chef (37)

- 1

EDB-chef (uklass.)

+ 1

21.01.01 Grønlands Statistiske Kontor
Statistikchef (uklass. )

+ 1

24.01.01 Skattedirektoratet
Skattekonsulent (30)

+ 1

Kontorfuldmægtig (23)

+ 1

40.01.01 Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke
Konsulent (uklass.)

+ 1

40.11.15 Skipperskolen
Forstander (35)

- 1

40.11.25 Nordgrønlands Uddannelsescenter
Rektor (36)

- 1

Kollegieinspektør (28)

- 1

Kontorfuldmægtig (23)

- 1

Faglærer (18/26)

- 7

40.12.16 Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik - Midtgrønlands GU
Overassistent (17)

+ 1

40.12.19 Social Pædagogisk Seminarium
Rektor (36)

+ 1

Kollegieinspektør (28)

+ 1

Kontorfuldmægtig (23)

+ 1

Faglærer (18/26)

+ 7

40.13.01 Uddannelsesstøtteforvaltningen
Kontorfuldmægtig (23)

+ 1

Overassistent (17)

- 1

50.01.01 Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Kontorchef (uklass.)

+ 1

60.10.12 Center for Sundhedsuddannelser
Inspektør (uklass.)

- 1

70.01.01 Direktoratet for Erhverv, Trafik og Forsyning
Afdelingschef (uklass.)

+ 1

Kontorchef (3 6)

- 1

Konsulent (30)1

+ 1

70.10.01 Forbrugerrådet
Konsulent (30)

- 1

l Stillingen nedlægges ved ledighed