6. maj 1998

FM 1998/9

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Skatteudvalg

vedrørende


Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift


afgivet til 2. behandlingen af forslaget


Landstingets Skatteudvalg har under behandlingen bestået af


landstingsmedlem Knud Sørensen (A), fungerende formand
landstingsmedlem Lãnnguak Lynge (S)
landstingsmedlem Siverth K Heilmann (A)
landstingsmedlem Ruth Heilmann (S)
landstingsmedlem Manasse Berthelsen (IA)


Landstingets Skattudvalg har efter Landstingets 1. behandling gennemgået forslaget med bemærkninger.

Et enigt Skatteudvalg kan tilslutte sig den forelagte tekniske ændring af beregningsgrundlaget for havneafgift fra bruttoregisterton til bruttoton, da det forventes at et flertal af skibe fremover alene vil få registreret deres bruttoton.

Landstingsmedlem Anthon Frederiksen fremkom under Landstingets 1. behandling med en opfordring til Landstingets Skatteudvalg om, at spørgsmålet vedrørende krydstogtsskibes betaling af havneafgift samt kontrollen hermed inddrages i udvalgets behandling af forslaget.

Det fremgår af supplerende oplysninger modtaget fra Landsstyreområde for Økonomiske Anligender og Boliger, at krydstogtsskibe svarer havneafgift ved anlæg i grønlandske havne, samt at kontrollen hermed fungerer fuldt tilfredsstillende.

Landsstyreområdet oplyste endvidere at der forventes en stigning i antallet af krydstogtsskibe der anløber grønlandske havne i de kommende år. Landsstyret vil derfor i den nærmeste fremtid gennemgå regelgrundlaget på søfarts- og miljøområdet.

Dette tager Landstingets Skatteudvalg til efterretning.

Et enigt Skatteudvalg skal hermed indstille Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om havneafgift til 2. behandling i sin foreliggende form.

 

 

 

Knud Sørensen (A)
fungerende udvalgsformand
 

Lãnnguak Lynge (S)

 

Siverth K Heilmann (A)

 

Ruth Heilmann (S)

 

Manasse Berthelsen (IA)