13. maj 1998

FM 1998/18

 

BILAG TIL FM 1998/18, 2. BEHANDLING.

 

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. ___ af ___om Grønlands Ligestillingsråd

2. behandling.


I forslag til Landstingslov nr. ___ af ___ om Grønlands Ligestillingsråd af 30. marts 1998 foretages følgende ændringer:


1.
§ 2, stk. 3, affattes således:
"Ligestillingsrådet aflægger hvert år en beretning til landsstyret og Landstinget om det forløbne års arbejde".

2. § 3 stk. 2, nr. 3 affattes således:
"3) Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat."

3. § 3 stk. 4, nr. 2 affattes således:
"2) De grønlandske arbejdsgiverforeninger og Tjenestemænds og Overenskomstansattes Centralorganisation i Grønland."

4. § 3 stk. 5 affattes således:
"I Ligestillingsrådets første fire-års periode er det De Grønlandske Kvindeforeningers Sammenslutning og de grønlandske arbejdsgiverforeninger, som kommer med indstillinger."