18. oktober 1998

EM 1998/23

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Skatteudvalg

vedrørende

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på rejer


Afgivet til 2. behandlingen


Landstingets Skatteudvalg har under behandlingen bestået af


landstingsmedlem Karl Lyberth (S), formand
landstingsmedlem Laannguaq Lynge (S)
landstingsmedlem Siverth K. Heilmann (A)
landstingsmedlem Otto Storch (A) som suppleant for Knud Sørensen
landstingsmedlem Manasse Berthelsen (IA)


Landstingets Skatteudvalg har på sine møder den 7. og den 18. oktober 1998 behandlet forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om afgift på rejer. Til brug for sin behandling af forslaget har udvalget indhentet oplysninger fra Landsstyremedlemmet for Økonomiske Anliggender og Boliger.

Skatteudvalget skal på det foreliggende grundlag indstille, at forslaget efter 2. behandlingen af forslaget sendes tilbage til Skatteudvalget med henblik på afgivelse af tillægsbetænkning.

Skatteudvalget vil inden afgivelse af tillægsbetænkning afholde et møde med Finansudvalget.

 

Karl Lyberth
udvalgsformand
 

Laannguaq Lynge (S)

 

Siverth K Heilmann (A)

 

Otto Storch (A)

 

Manasse Berthelsen (IA)