15. oktober 1998

EM 1998/32

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Lovudvalg

til anden behandlingen af

Forslag til Landstingslov om hunde- og kattehold.


Landstingets Lovudvalg har under behandlingen bestået af


landstingsmedlem Otto Steenholdt (A), formand
landstingsmedlem Laannguaq Lynge (S)
landstingsmedlem Niels MátâK (S)
landstingsmedlem Anders Nilsson (A)
landstingsmedlem Johan Lund Olsen (IA)


Landstingets Lovudvalg har behandlet Forslag til Landstingslov om hunde- og kattehold og skal fremlægge følgende bemærkninger:

Idet udvalget finder det væsentligt, at den grønlandske slædehundes særegenhed understreges og for at tilpasse landstingslovens titel med formålet om at beskytte de grønlandske slædehunde som race, skal et enigt udvalg indstille, at landstingslovens titel ændres således:

"Landstingslov om kattehold, slædehunde- og andre hundehold."

Dernæst er det udvalgets opfattelse, at kommunale hundevedtægter bør afløses tidligere af nye hunde- og kattevedtægter, end foreslået i det fremsatte forslag. Udvalget skal således indstille, at § 29, stk. 4 affattes således:

"Kommunale hundevedtægter forbliver i kraft, indtil de erstattes af nye hunde- og kattevedtægter i henhold til kapitel 4 dog senest indtil 31. december 1999."

Udvalget har i forbindelse med sin behandling af forslaget undersøgt forslagets § 19, stk. 3 om krav om sterilisation af tjenestehunde og hjælpehunde i slædehundedistrikter. Udvalget har erfaret, at der normalt vil blive stillet krav om sterilisation af tjenestehunde og hjælpehunde i slædehundedistrikter. Den omtalte sterilisationen er en såkaldt vasectomi, hvor alene sædstrengen skæres over. Herved bevarer hunden sin kønskarakter og sine færdigheder som tjenestehund, men mister sin evne til at befrugte.

Med disse bemærkninger skal et enigt Lovudvalg indstille, at forslaget overlades til Landstingets anden behandling i den så ledes nu foreliggende form.

 

Otto Steenholdt (Atassut)
udvalgsformand

 

Laannguaq Lynge (Siumut)

 

Niels MátâK (Siumut)

 

Anders Nilsson (Atassut)

 

Johan Lund Olsen (Inuit Ataqatigiit)