7. oktober 1998

EM 1998 / 55

 

Bemærkninger til forslaget

 

Formålet med det fremlagte forslag til landstingslov er, at det klart og utvetydigt for såvel borgere som myndigheder skal fremgå, at en borger der retter henvendelse til offentlige myndigheder, har krav på at blive betjent på det af de i offentlige forhold ligestillede sprog - grønlandsk og dansk- som vedkommende ønsker at anvende.