Bilag 1

  Bilag 1 Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7
  Havfiskeri Kvoter Kvoter fordelt på lande
  2001 i alt GR EU Færø Island Norge Rusl.
Vestgrønland

(1)

Rejer SV 42.233 42.233

(2)

Rejer NV 10.376 10.376
  Rejer i alt 52.609 52.609

(a)(b)(c)

Hellefisk SV 5.500 2.580 550 150   1.520 700
  Hellefisk NV 2.000 1.550   150     300

(e)

Krabber 17.000 15.000 2.000
(c) Skolæst 3.425 1.875 635     715 200
  Rødfisk 19.200 13.700 5.500

(c)

Helleflynder 1.200 800       200 200
  Havkat 6.000 5.500 300       200
  Lodde 25.000   25.000
Østgrønland

(b)(c)

Rejer 10.600 4.925 2.025 1.150   2.500

(a)(b)(c)

Hellefisk 14.545 8.640 4.250 150   1.355 150

(c)

Skolæst 6.525 4.525 1.715     285
(f) Rødfisk bund 62.320 36.570 25.500       250
(3)(a)(b)(c)(d) Rødfisk pel. 24.169 6.000 (max 20.000) 3.900   1.200 4.000
(c) Helleflynder 1.000 407       593
  Havkat 1.000 700 300
(4)(b)(c) Lodde 1.050.000 37.799 41.497 10.000 500.500 98.333 1.000
  Blåhvilling 40.000 25.000 15.000
Vest- & Østgrønland

(g)

Torsk 83.250 80.550 2.000     700
  Polartorsk 4.000 400
Norge
  Torsk 1.700 1.700
  Kuller 280 280
  Sej 700 700
  Bifangstkvote 150 150
(5) Blandet 1.000 1.000
Rusland
  Torsk 2.200 2.200
  Kuller 480 480
  Rejer 1.400 1.400
  Lodde 1.000 1.000
Færøerne

(d)

Makrel 300 300

(6)(d)

Bundfisk 250 250
International
(8)(d) Sild 2.000 2.000
(7) Rejer

Noter:   

(1) SV er kvoteområde Sydvestgrønland, der omfatter den del af Vestgrønland, som ligger syd for 68 grader nord.
(2) NV er kvoteområde Nordvestgrønland, der omfatter den del af Vestgrønland, som ligger nord for 68 grader nord.           
(3) Kvoten på pelagisk rødfisk er en fælleskvote mellem Grønland og Færøerne erhvervet  gennem NEAFC.
(4) Den foreløbige lodde-TAC fastsættes i juni for kvoteåret 20. juni - 30. april året efter  (10 måneder, øst-lodden er fredet i maj-juni) i samarbejde med Island og Norge. Den endelige TAC fastsættes i december. Ovennævnte kvote er for fiskerisæsonen 2001/2002           
(5) Kvoten (torsk, kuller, sej samt andre bundfisk) skal fiskes syd for 62 grader nord. Maximalt 100 tons torsk.
(6) Maximalt 30% torsk og kuller.
(7) Grønland har i 2001 515 fiskedage i NAFO-område 3M og 3L (Flemish Cap), samt 643 fiskeridøgn i Fiskerivernzonen ved Svalbard.                   
(8) Denne kvote kan også fiskes i færøsk fiskeriterritorium.      
(a) EU har modtaget tilbud om supplerende kvoter fra Grønland, som de har overført til Norge, det er 120 tons hellefisk ved Vest, 655 tons hellefisk samt 1.000 tons pelagisk rødfisk på Øst.
(b) EU har aftalt med Færøerne, at der overføres EU-kvoter til Færøerne, det er 1.150 tons rejer, 150 tons hellefisk, 500 tons pelagisk rødfisk og 10.000 tons lodde på Øst, samt 150 tons hellefisk på Vest
(c) EU har aftalt med Norge, at der overføres EU-kvoter til Norge,      
(d) Grønland har indgået en aftale med Færingerne om fiskeri.                    
(e) Grønlandsk kvote afsat til Joint Ventures og Joint enterprise med EU.           
(f) Max. 19.000 tons kan fiskes med pelagisk trawl, jvf. nedenfor.           
(g) I følge anmodning kan EU dog fiske op til 31.000 tons.