Bilag 2

  Bilag 2 Kol. 1
  Kystfiskeri Kvoter
  2001 i alt
Vestgrønland
  Rejer 40.391
  Krabber 9.700
  Kammusling Nuuk 720
  Kammusling Mudderbugten 240
  Kammusling Attu 560
  Kammusling Sisimiut 800
  Kammusling i alt 2.320
  Polartorsk, nord for 68 grader nord 3.000

 

Ilanngussaq 2

  Ilanngussaq 2 Kol. 1
  Sinerissap qanittuani Pisassat
  2001 katillugit
Kitaa
  Raajat 40.391
  Saattussat 9.700
  Uiluiit, Nuuk 720
  Uiluviit, Aqajarua 240
  Uiluviit, Attu 560
  Uiluviit katillugit 2.320
     
  Eqalukkat avannarpasissutsip 68-iat avannaani 3.000