BETÆNKNING

 

Afgivet af Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

 

vedrørende

 

Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforodning
om offentlig pension

 

Afgivet til

forslagets 2. behandling

 

Landstingets Social-og Arbejdsmarkedsudvalg har under behandlingen bestået af:

 

Landstingsmedlem Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit, formand
Landstingsmedlem Ruth Heilmann, Siumut, næstformand
Landstingsmedlem Mikael Petersen, Siumut
Landstingsmedlem Jakob Sivertsen, Atassut
Landstingsmedlem Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit

 

Landstingets Social-og Arbejdsmarkedsudvalg har efter 1. behandlingen under EM2001 gennemgået Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om offentlig pension med bemærkninger.

 

Høringssvar

Der er ikke foretaget eksplicit høring af ændringsforslaget, da forslaget er en konsekvens af vedtagelse af Landstingsforordning om revalidering under FM 2001.

 

Forslagets indhold.

Forslaget er fremsat på baggrund af vedtagelsen af en ny Landstingsforordning om revalidering under FM 2001 samt den indgået aftale om en finansieringsændring på førtidspensions- og revalideringsområdet mellem KANUKOKA og Grønlands Hjemmestyre.

Derudover indeholder forslaget en overgangsbestemmelse om ophævelse af tidligere gældende bestemmelser.

Udgifterne til fremtidige førtidspensionister skal afholdes med halvdelen af Landskassen og den anden halvdel af kommunen. Den øgede udgift for kommunerne er indregnet i bloktilskudsaftalen med KANUKOKA.

Som en konsekvens af en finansieringsændring på førtidspensions- og revalideringsområdet er fremsat forslag om ændring af Landstingsforordning om offentlig pension, således at denne nu tilpasses Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering.

Et enigt Social-og Arbejdsmarkedsudvalg indstiller Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om offentlig pension til vedtagelse i den foreliggende form.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Social- og Arbejdsmarkedsudvalg overgive Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om offentlig pension til 2. behandling.

Asii Chemnitz Narup

Formand

Ruth Heilmann

Mikael Petersen

Jakob Sivertsen

Loritha Henriksen