BETÆNKNING

 

Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

 

vedrørende

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om andelsboliger

 

Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg har under behandlingen bestået af:

 

Landstingsmedlem Lars Sørensen, IA, formand
Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut
Landstingsmedlem Peter Grønvold Samuelsen, suppleant, Siumut
Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut
Landstingsmedlem Mogens Kleist,, Kandidatforbundet

 

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg har efter 1. behandlingen under EM2001 gennemgået forslaget med bemærkninger.

 

Forslagets indhold.

Forslaget giver mulighed for at opnå støtte til opførelse af andelsboliger på mere end 105 m2 som følge drøftelsen af Landstingsmedlem Mikael Petersens forslag Landstingets forårssamling 2001.

Der åbnes herved mulighed for at opføre andelsboliger på mere end 105 m2. Der vil således maksimalt kunne ydes lån til 105 m2 af boligarealet, uanset om andelsboligen er større, og maksimalt en samlet opførelsesudgift på kr. 15.000 pr. m2. Ønsker en andelsboligforening at opføre større eller dyrere boliger, skal foreningen selv finansiere den overskydende del.

Udvalget har konstateret, at forslaget er i overensstemmelse med beslutningen fra Landstingets forårssamling 2001 med en tilføjelse af en maksimal grænse for opførelsesudgiften pr. m2 på kr. 15.000. Denne grænse finder udvalget fornuftig.

Et enigt udvalg indstiller Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om andelsboliger til vedtagelse.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg overgive forslaget til 2. behandling.

 

Lars Sørensen, Formand

Per Rosing-Petersen

Godman Rasmussen

Peter Grønvold Samuelsen

suppleant

Mogens Kleist