BETÆNKNING

 

Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

 

vedrørende

 

Forslag til landstingsforordning om ændring af
landstingsforordning om støtte til boligbyggeri

 

Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg har under behandlingen bestået af:

 

Landstingsmedlem Lars Sørensen, IA, formand
Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut
Landstingsmedlem Peter Grønvold Samuelsen, suppleant, Siumut
Landstingsmedlem Godmand Rasmussen, Atassut
Landstingsmedlem Mogens Kleist, Kandidatforbundet

 

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg har efter 1. behandlingen under EM2001 gennemgået forslaget med bemærkninger.

 

Samråd

Udvalget har afholdt samråd med Landsstyremedlem for Bolig og Infrastruktur Jørgen Wæver Johansen. Kopi af samrådsindkaldelsen og Landsstyremedlemmets talepapir er vedlagt.

 

Forslagets indhold

Forslaget er en konsekvens af, at låntagere med kapitel 4-boligstøttehuse fra 1. maj 2002 ikke længere vil kunne modtage boligsikring, hvilket der med det fremsatte forslag kompenseres for.

Den første del af forslaget angår låntagere med kapitel 4-boligstøttehuse, der har modtaget boligsikring i perioden fra 1. maj 2000 til 30. april 2002 på baggrund af en husstandsindkomst på under kr. 128.000. Denne gruppe får ret til eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld, hvis der ansøges herom inden 1. november 2002.

Den anden del af forslaget er fremadrettet og angår låntagere med kapitel 4-boligstøttehuse, der i fremtiden kan dokumentere, at de har haft en husstandsindkomst på under kr. 128.000 igennem 2 år. Denne gruppe kan ansøge Landsstyret om eftergivelse af forfaldne ydelser og restgæld. Afgørelsen træffes efter en konkret vurdering af ansøgerens formueforhold og forventede erhvervsevne samt husets markedsmæssige værdi.

Udvalget har bemærket, at § 21a foreslås formuleret "Låntagere, der i perioden fra 1. maj 2000 til 31. april 2002..", da der kun er 30 dag i april måned, opfordrer udvalget Landsstyret til at ændre "31. april 2002" til "30. april 2002".

Et flertal bestående af Siumut og IA udtaler, at forslaget til fulde kompenserer for, at låntagere med kapitel 4-boligstøttehuse ikke længere vil kunne modtage boligsikring, men nu fortsat kan blive boende i deres hus, spare op og vedligeholde deres bolig, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Flertallet indstiller derfor forslaget til vedtagelse.

Et mindretal bestående af Atassut og Kandidatforbundet udtaler, at forslaget er ugennemtænkt og ikke er en holdbar løsning på sigt, da mange ejere af kapitel 4-boligstøttehuse vil hårdt ramt, hvis deres husstandsindkomst falder. Mindretallet indstiller derfor forslaget til forkastelse.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg overgive forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri til 2. behandling.

 

Lars Sørensen, formand

Per Rosing-Petersen

Godmand Rasmussen

Peter Grønvold Samuelsen

Suppleant

Mogens Kleist