BETÆNKNING

 

Afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg

 

vedrørende

 

Forslag til landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland

 

Afgivet til forslagets 2. behandling

 

Landstingets Erhvervsudvalg har under behandlingen bestået af:

 

Landstingsmedlem Simon Olsen, Siumut, formand
Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit, næstformand
Landstingsmedlem Per Rosing-Petersen, Siumut
Landstingsmedlem Finn Karlsen, Atassut
Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet

 

Udvalgsarbejdet

Landstingets Erhvervsudvalg har efter 1. behandlingen under EM2001 gennemgået Forslag til landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland med bemærkninger på to møder.

 

Indstilling og politiske bemærkninger

Udvalget konstaterer med tilfredshed, at de betænkeligheder m.h.t. foreneligheden mellem lovforslagets § 2, stk. 2 og grundlovens § 74, som politimesteren i Grønland har givet udtryk for i sit høringssvar, er blevet imødekommet i det fremsatte forslag til landstingslov.

 

Herefter indstiller et enigt udvalg forslag til landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland til vedtagelse uændret.

 

Med disse bemærkninger skal Landstingets Erhvervsudvalg overgive forslag til landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland til 2. behandling.

 

Simon Olsen, Formand

Johan Lund Olsen

Per Rosing-Petersen

Finn Karlsen

Mads Peter Grønvold