Bemærkninger til ændringsforslaget

Ændringsforslaget fremsættes som en følge af, at Landstingets Lovtekniske Funktion har ønsket, at der skal angives et eksakt ikrafttrædelsestidspunkt i lovforslaget. Desuden er der foretaget enkelte tekniske rettelser efter ønske fra Landstingets Lovtekniske Funktion.

Til nr. 1

Efter ønske fra Landstingets Lovtekniske Funktion er der foretaget følgende ændringer:

I linie 1 kursiveres "§ 4".
I linie 2 kursiveres "stk. 3".
I linie 3 udgår "§ 4" og der indsættes komma før "jf".
I linie 5 flyttes komma fra efter "når" til før "når".

Til nr. 2

Formuleringen præciserer, at landstingsloven træder i kraft den 1. juni 2001.