Almindelige bemærkninger

Der er konstateret en uoverensstemmelse mellem den grønlandske og den danske version af § 9, stk. 1 i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning

Ifølge den danske udgave af § 9, stk. 1, stilles der ikke krav om, at en sådan begæring skal være skriftlig. Det gør der derimod i den grønlandske version.

I henhold til hensigten og principperne bag bestemmelsen, er det ikke meningen, at der skal være skriftlighedskrav efter § 9, stk. 1.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Ændringen får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Bestemmelsen fastslå i overensstemmelse med hensigten og formålet med loven, at der ikke stilles krav om en skriftlig begæring efter § 9, stk. 1. Ændringen har således alene til formål at bringe den grønlandske version i overensstemmelse med hensigten og princippet bag bestemmelsen.