Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 10. maj 2002 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2003.

 

I henhold til § 82, stk. 2, § 83 og § 85 i landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 12. november 2001, fastsættes følgende:

 

§ 1. Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenu og fordeling af fælleskommunal skat pr. indbygger ydes der nedennævnte kommuner i 2003 følgende tilskud:

Nanortalik kr. 29.231.000
Qaqortoq kr. 16.747.000
Narsaq kr. 11.098.000
Paamiut kr. 15.880.000
Maniitsoq kr. 23.324.000
Sisimiut  kr. 23.193.000
Kangaatsiaq kr. 19.765.000
Aasiaat kr. 23.579.000
Qasigiannguit kr. 8.416.000
Ilulissat kr. 22.468.000
Qeqertarsuaq kr. 6.180.000
Uummannaq kr. 22.003.000
Upernavik kr. 32.266.000
Qaanaaq kr. 8.299.000
Ammassalik kr. 33.881.000
Ittoqqortoormiit kr. 5.404.000

Stk. 2. Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder ved tillæg til de respektive måneders bloktilskud.

§ 2. Nedennævnte kommuner yder i 2003 følgende bidrag:

Ivittuut  kr. 6.186.000
Nuuk kr. 50.751.000

Stk. 2. Bidragene indbetales til landskassen med 1/12 i hver af årets måneder ved reduktion i de respektive måneders bloktilskud.
Stk. 3. Overstiger et bidrag efter stk. 2 en måneds bloktilskud, skal det beløb, hvormed bidraget overstiger månedens bloktilskud, indbetales til landskassen den 1. i den pågældende måned.

§ 3. I 2003 fordeles som fælleskommunal skat kr. 198.000.000 samt regulering, jf. stk. 3, for perioden 1987 til 1998, begge år incl. kr. -822.000, for 1999 kr. 1.145.000, for 2000 kr. 24.689.000 og for 2001 kr. 21.785.000 i alt kr. 244.797.000.
Stk. 2. Den fælleskommunale skat afregnes til landskassen på samme måde som landsskatten.
Stk. 3. Såfremt det faktiske provenu af den fælleskommunale skat afviger fra det i stk. 1 fastsatte beløb, indgår afvigelsen i fordelingen af efterfølgende års fordeling af fælleskommunal skat.
Grønlands Hjemmestyre, den 10. maj 2002.
Augusta Salling

/

Kaare Hagemann