Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 16. maj 2002 om flagdage.

 

I medfør af landstingslov nr. 6 af 11. juni 1985 om Grønlands flag § 2 fastsættes hermed følgende:

 

§1. Officielle flagdage, hvor det grønlandske flag skal hejses fra alle offentlige bygninger, er:

01.01. Nytårsdag
06.01. Hellig 3 kongers dag
Langfredag
Påskedag
09.04. Danmarks besættelse
16.04. H.M. Dr. Margrethes fødselsdag
29.04. Hds. Kgl. Højhed prinsesse Benediktes fødselsdag
01.05. Årsdagen for hjemmestyrets indførelse/Arbejderdagen
05.05. Danmarks befrielse
Kristi Himmelfartsdag
Pinsedag
26.05. H. kgl. Højhed Kronprins Frederiks fødselsdag
05.06. Grundlovsdag
07.06. H. kgl. Højhed Prins Joachims fødselsdag
11.06. H. kgl. Højhed Prins Henriks fødselsdag
15.06. Valdemarsdag/Genforeningsdag
21.06. Grønlands nationaldag
30.06. Hds. Kgl. Højhed prinsesse Alexandras fødselsdag
03.07. Hans Egede-dagen
24.10. FN-dagen
24.12. Juleaftensdag
25.12. Juledag

§ 2. Flaget hejses senest kl. 9.00 og tages tidligst ned kl. 17.00 og senest kl. 20.00. Langfredag flages der på halv stang, på Danmarks besættelsesdag 9. april flages der på halv stang til kl. 12.00, siden hel. Alle andre flagdage flages på hel stang. Såfremt anden officiel flagdag er sammenfaldende med Langfredag flages på halv stang hele dagen.

§ 3. Nærværende bekendtgørelse udelukker ikke flagning på andre dage, f.eks. kirkelige helligdage, eller almindelig lejlighedsflagning.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juni 2002.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets cirkulære af 1. januar 1988 om flagdage og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 11. april 1997.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. maj 2002
Jonathan Motzfeldt

/

Sólja í Olavsstovu