Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. juli 2002 om ændring af bekendtgørelse nr. 6 af 8. februar 2001 om jagt på rensdyr.

 

§ 1.

I § 6 indsættes følgende som nyt stk. 4:

Stk. 4. Al kød fra nedlagt rensdyr skal medbringes fra jagten. Andre dele af fangsten skal så vidt muligt medbringes, når fangstpladsen forlades eller placeres således at de ikke er til gene ved teltpladser eller fangsthytter.

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. juli 2002
Hans Enoksen

/

Emanuel Rosing