Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24, af 9. september 2002 om ændring af bekendtgørelse nr. 7 af 8. februar 2001 om fangst på moskusokse.

 

§ 1.

I § 6 indsættes følgende som nyt stk. 4:

Stk. 4. Al kød fra nedlagt moskusokse skal medbringes fra jagten. Andre dele af fangsten skal så vidt muligt medbringes, når fangstpladsen forlades eller placeres således at de ikke er til gene ved teltpladser eller fangsthytter.

 

§ 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. september 2002
Hans Enoksen

/

Amalie Jessen