Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 11. september 2002 om hvilke af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger, der ikke kan omdannes til ejerboliger.

 

I medfør af § 1, stk. 5 i Landstingsforordning nr. 5 af 21. maj 2002 om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger fastsættes:

 

§ 1. Følgende typer og grupper af udlejningsboliger er ikke omfattet af Landstingsforordning nr. 5 af 21. maj 2002 om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger:
1) klassificerede egentlige tjenesteboliger,
2) boliger, der af ejeren er reserveret til bestemte formål eller personalegrupper, f.eks. øremærkede boliger, bygdelærerboliger, boliger til erhvervsudvikling eller lignende,
3) boliger, der anvendes som Hjemmestyrets chefboliger eller vakantboliger,
4) boliger til ejendomsfunktionærer, der er ansat hos udlejer,
5) boliger, der er specielt opført eller indrettet til handicappede eller bevægelseshæmmede,
6) boliger, der anvendes til opfyldelse af Hjemmestyrets eller kommunernes genhusningsbehov i forbindelse med renoveringer og saneringer,
7) boliger, der stilles til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af boligsociale problemer,
8) boliger og lokaler, der anvendes til andet end beboelse, samt
9) boliger, der betragtes som attraktive, jf. stk. 2.
Stk. 2. Landsstyret kan beslutte, hvilke boliger i personaleboligpuljen der betragtes som attraktive og derfor ikke er omfattet af Landstingsforordning nr. 5 af 21. maj 2002 om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger.
Stk. 3. Landsstyret kan i ganske særlige tilfælde give dispensation for boliger som nævnt i stk. 1 nr. 5, således at disse er omfattet af Landstingsforordning nr. 5 af 21. maj 2002 omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 11. september 2002
Jørgen Wæver Johansen

/

Jens K. Lyberth