Landstingslov nr. 1 af 21. maj 2002 om Landstingstillægsbevillingslov 2001.

 

§ 1. Ændringer af Grønlands Hjemmestyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2001 fastsættes i bilag 1.

§ 2. Ændringer i tekstanmærkninger for 2001 fastsættes i bilag 2.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 2002
Jonathan Motzfeldt

/

Augusta Salling


Bilag 1

Bilag 2