Landstingslov nr. 3 af 21. maj 2002 om ændring af landstingslov om afgift på rejer.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 20 af 25. oktober 1990 om afgift på rejer, som ændret senest ved landstingslov nr. 17 af 30. oktober 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:
"§ 1. Efter bestemmelserne i denne lov svarer personer og selskaber, der har licens til rejefiskeri med grønlandsk indregistrerede skibe, herunder indchartrede skibe, afgift til landskassen af den del af fangsten, der fanges i Grønlands fiskeriterritorium, og som ikke landes med henblik på forarbejdning ved et grønlandsk produktionsanlæg."

2. I § 4 stk. 1, ændres "3 procent" til: "1 procent"

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 20. maj 2002, og har virkning fra den 1. juli 2002.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. maj 2002
Jonathan Motzfeldt

/

Augusta Salling


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (ikke vedtaget)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)