Landstingslov nr. 7 af 17. december 2002 om ændring af midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2003.

I Landstingslov nr. 6 af 17. oktober 2002 om midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2003 foretages følgende ændringer:

 

§ 1.

1. I § 1 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. Landsstyret bemyndiges derudover til at afholde følgende udgifter:
1) Forsikringer på op til 9,8 mio. kr.
2) Strukturtilpasning i fiskeriet på op til 6,8 mio. kr.
3) Indhandlingstilskud til rejer på op til 10,0 mio. kr. efter godkendelse af Landstingets Finansudvalg.
4) Tilskud til drift af produktionsanlæg på op til 18,0 mio. kr. efter godkendelse af Landsting-ets Finansudvalg.
5) Merudgifter i forbindelse med nye overenskomster på op til 6,0 mio. kr. efter godkendelse af Landstingets Finansudvalg.
6) Merudgifter på handicapområdet i forbindelse med tilskud til beskyttede boenheder, handicapforsorg i Grønland og forsøgsordninger om udlægning af bevillingskompentence til kommuner på op til 7,8 mio. kr. efter godkendelse af Landstingets Finansudvalg, således at de samlede udgifter i 2003 udgør op til 79,9 mio. kr.
7) Påbegyndelse af projekteringer af anlægsprojekter på op til 21,0 mio. kr.
8) Påbegyndelse af projekteringer af renoveringsprojekter på op til 9,8 mio. kr.
9) Merudgifter til igangværende anlægsprojekter på op til 14,3 mio. kr.
10) Merudgifter til igangværende renoveringsprojekter på op til 15,0 mio. kr.
11) Påbegyndelse af nye anlægsprojekter efter godkendelse af Landstingets Finansudvalg på op til 25,9 mio. kr. i 2003 og med udgiftsvirkning i senere finansår, således at de samlede projektudgifter udgør op til 57,4 mio. kr.
12) Påbegyndelse af nye renoveringsprojekter efter godkendelse af Landstingets Finansudvalg på op til 26,3 mio. kr. i 2003 og med udgiftsvirkning i senere finansår, således at de samlede projektudgifter udgør op til 41,8 mio. kr.

2. I § 2 indsættes som 4. pkt.:
"Udskrivningsprocenten for arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag fastsættes uændret til 0,9%".

 

§ 2.

Denne landstingslov træder i kraft 1. januar 2003.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. december 2002
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt


Bemærkninger til forslaget