Bilag 1: Havgående fiskeri, kvoter for 2003

                 
   

Kol. 1

Kol. 2

Kol. 3

Kol. 4

Kol. 5

Kol. 6

Kol. 7

   

Kvoter
i alt (tons)

Kvoter fordelt på lande

   

Grønland

EU

Færøerne

Island

Norge

Rusland

Vestgrønland

               
 

Rejer

57.000

57.000

         

a) b)

Hellefisk SV

5.500

2.550

550

150

 

1.400

800

 

Hellefisk NV

4.000

3.600

 

150

   

250

c)

Krabber

8.500

6.500

2.000

       

b)

Skolæst

4.150

2.700

1.035

   

315

100

 

Rødfisk

8.000

2.500

5.500

       

b)

Helleflynder

1.200

1.000

     

200

 
 

Havkat

6.000

5.700

300

       

1)

Lodde

25.000

 

25.000

       
 

 

             

Østgrønland

               

a) b)

Rejer

10.600

4.925

2.025

1.150

 

2.500

 

a) b)

Hellefisk

23.000

17.425

3.850

150

 

1.325

250

b)

Skolæst

6.525

4.525

1.715

   

285

 

d)

Rødfisk bund

62.320

40.795

21.425

   

100

 

b)

Helleflynder

1.000

357

     

593

50

 

Havkat

1.000

700

300

       

2)a)b)e)j)

Lodde

1.040.000

40.137

49.285

10.000

492.400

106.425

1.000

 

Blåhvilling

40.000

25.000

15.000

       

i)

Bifangstkvote

     

225

 

150

 
                 

Vest- & Østgrønland

               
 

Torsk

54.250

51.650

2.000

   

600

 

3)a)b)f)g)k)

Rødfisk, pel.

28.641

6.000

(max.16.425)

4.500

 

3.575

4.100

 

 

             

Norge

               

4) 5)

Torsk

1.700

1.700

         

4)

Kuller

330

330

         
 

Sej N

950

950

         

6)

Bifangstkvote N

150

150

         
 

Sej S

1.000

1.000

         

7)

Bifangstkvote S

100

100

         
                 

Rusland

               

4)

Torsk

2.360

2.360

         

4)

Kuller

520

520

         
 

Lodde

1.000

1.000

         
                 

Færøerne

               
 

Makrel

300

300

         

8)

Bundfisk

450

450

         
                 

International

               

9) h)

Sild

2.800

2.800

         
 

Rejer

NAFO-område 3M: 515 fiskedage

NAFO-område 3L: 1.234 tons fælles med Færøerne

Svalbard: 643 fiskedage

       
         
         
         

 

Noter:

1) Landsstyret har vedtaget en mulighed for at tage fastsættelsen af kvoten op igen, hvis der kommer grønlandske ansøgninger om kvote og deraf følgende krav om forøgelse af TAC’en for lodde ved Vestgrønland.

2) Den foreløbige TAC på lodde fastsættes i juni for kvoteåret 20. juni – 30. april året efter (10 måneder. Østlodden er fredet i maj-juni). Den endelige TAC fastsættes i slutningen af fiskerisæsonen. Ovennævnte kvote er for fiskerisæsonen 2002/2003.

3) Kvoten på pelagisk rødfisk er en fælleskvote mellem Grønland og Færøerne erhvervet gennem NEAFC. Af NEAFC’s totale TAC på 119.000 tons kan 30.000 tons fiskes i NAFO-området.

4) Aftale om kvotefleksibilitet betyder, at al kvote i russisk zone kan fiskes i norsk zone nord for 62ºN.

5) Kvoten på 1.700 tons torsk kan også fiskes i "Fiskevernsonen ved Svalbard".

6) Bifangstkvote af andre arter (rødfisk og helleflynder) på indtil 150 tons i norsk farvand nord for 62°N.

7) Bifangstkvote af andre arter på indtil 100 tons i norsk farvand syd for 62°N.

8) Maksimalt 20 % torsk og kuller. Bundfiskekvoten på 450 tons kan fiskes på såvel Færøernes "indre fiskedageområde" som "ydre fiskedageområde".

9) Denne kvote kan også fiskes i færøsk fiskeriterritorium.

 

a) EU har aftalt med Færøerne, at der overføres EU-kvoter til Færøerne. Det drejer sig om 150 tons hellefisk ved Vestgrønland samt 1.150 tons rejer, 150 tons hellefisk, 500 tons pelagisk rødfisk og 10.000 tons lodde ved Østgrønland.

b) EU har aftalt med Norge, at der overføres EU-kvoter til Norge. Det drejer sig om 800 tons hellefisk, 315 tons skolæst, 200 tons helleflynder ved Vestgrønland, samt 2500 tons rejer, 800 tons hellefisk, 285 tons skolæst, 200 tons helleflynder, 6700 tons lodde og 3.575 tons pelagisk rødfisk ved Østgrønland.

c) Grønlandsk kvote på 2.000 tons er afsat til joint ventures og joint enterprises med EU.

d) Max. 16.425 tons af EU's kvote kan fiskes med pelagisk trawl, jf. pelagisk rødfisk.

e) EU har aftalt med Island, at der overføres EU-kvote til Island på 30.000 tons.

f) Færøerne kan fiske 4.000 tons pelagisk rødfisk på Grønlands fiskeriterritorium af den af NEAFC fastsatte kvote for 2003. Grønland og Færøerne er enige om at revidere fordelingen den 14. juli 2003 og den 4. august 2003, hvis det ud fra fangstmæssige betragtninger viser sig muligt. I bekræftende fald udløses der i uge 29 og i uge 32 ekstra kvoter til Færøerne på hver 600 tons.

g) De 3.575 tons til Norge, 4.100 tons til Rusland og 500 tons til Færøerne kan kun fiskes ved Østgrønland.

h) Såfremt Grønland den 1. oktober 2003 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne.

i) Grønland vil give højst 3 færøske trawl- og/eller linefartøjer ad gangen adgang til forsøgsfiskeri ved Østgrønland efter torsk, brosme og havkat i tilsammen 100 fiskedage. Den totale bifangst af helleflynder og hellefisk i dette forsøgsfiskeri må maksimalt udgøre tilsammen 225 tons.

j) Herudover kan Færøerne i Grønlands farvand fiske indtil 50 % af den kvote på 30.000 tons lodde, som Færøerne får fra Island. Af fartøjernes fangstrapportering skal det klart fremgå, om det enkelte fartøj har fisket på kvoten fra Island eller kvoten fra EU.

k) Herudover kan Island i Grønlands farvand fiske indtil 50 % af Islands egen nationale kvote på 55.000 tons pelagisk rødfisk.