Bilag 1. Indholdsfortegnelse

 

Indhold

Kapitel 1: Anvendelsesområde

Kapitel 2: Boligafdelinger og afdelingsbestyrelser

Kapitel 3: Administration af boligafdelinger

Kapitel 4: Kapitalforvaltning

Kapitel 5: Henlæggelser og vedligeholdelse

Kapitel 6: Lejetab og tab ved fraflytning

Kapitel 7: Budgetlægning, lejefastsættelse og beregning af boligareal

Kapitel 8: Regnskabsaflæggelse og revision

Kapitel 9: Varmeregnskab

Kapitel 10: Ventelister, anvisning og depositum

Kapitel 11: Fremleje og boliggaranti

Kapitel 12: Ønskeflytninger og boligbytninger

Kapitel 13: Lejemålets ophør og hævede lejemål

Kapitel 14: Lejers foretagelse af normalistandsættelse

Kapitel 15: Forbedringer og godtgørelse

Kapitel 16: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

 

Bilag 2: Budget

Bilag 3: Standardomkostningsbidrag

Bilag 4: Ordensregler

Bilag 5: Resultatopgørelse

Bilag 6: Balance

Bilag 7: Revisionsinstruks