1. april 2003

FM 2003/31

 

TILLÆGSBETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

vedrørende

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger

Afgivet til forslagets 3. behandling

 

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg har under behandlingen bestået af:

 

Landstingsmedlem Isak Davidsen, Atassut, formand
Landstingsmedlem Kalistat Lund, Siumut, næstformand
Landstingsmedlem Jens Napaattooq, Siumut
Landstingsmedlem Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit
Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne

 

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg har efter 2. behandlingen gennemgået Landsstyrets Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger med bemærkninger.


Forslagets indhold

Et flertal bestående af Siumut og Atassut tilslutter sig forslaget, som det foreligger efter 2. behandlingen.


Et mindretal
bestående af Inuit Ataqatigiit og Demokraterne er bekymret for, at en stramning af reglerne i §§ 4 og 5 vil få en uheldig og negativ indflydelse på Hjemmestyrets muligheder for at rekruttere og fastholde arbejdskraften i centraladministrationen og de underliggende institutioner. Mindretallet er herudover af den opfattelse, at den af Landsstyret foreslåede ændring er et utidigt indgreb i de aftalemæssige rettigheder, som arbejdstager-organisationerne ellers normalt aftaler med Landsstyret, og derfor er et overenskomstmæssigt anliggende, som lovgiver bør afholde sig fra at lovgive om.

Ovennævnte mindretal fremsætter derfor til 3. behandlingen af forordningsforslaget ændringsforslag til §§ 4 og 5 med henblik på at fastholde den hidtidige retstilstand og praksis med hensyn til anvisning af personaleboliger.


Udvalgets indstilling

Et mindretal i udvalget bestående af Inuit Ataqatigiit og Demokraterne fremsætter ændringsforslag.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg overgive forslaget til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger til 3. behandling.

 

Isak Davidsen
Formand

 

Kalistat Lund
Næstformand

 


Jens Napaattooq

 

Johan Lund Olsen

 

Palle Christiansen