11. marts 2003

FM 2003/41

 

BETÆNKNING

Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

vedrørende

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om folkeskolen (hjemmelsbestemmelser)

Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

 

 

Landstingets udvalg har under behandlingen bestået af:

 

Landstingsmedlem Doris Jakobsen, Siumut, formand
Landstingsmedlem Isak Davidsen, Atassut, næstformand
Landstingsmedlem Jens Napatoq, Siumut
Landstingsmedlem Henriette Rasmussen, Inuit Ataqatigiit
Landstingsmedlem Marie Fleischer, Demokraterne

 

Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg har efter 1. behandlingen gennemgået forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om folkeskolen (hjemmelsbestemmelser) med bemærkninger.

Landstingsforordning om Folkeskolen har vist sig at indeholde enkelte tekniske mangler, som er opstået under behandlingen af forslaget, i tilknytning til vedtagelsen af ændringsforslag. Med det foreliggende forslag rettes der op herpå.

Eftersom der alene er tale om tekniske rettelser, oplyser KIIIP, at forslaget ikke har været sendt til høring.

Forslag til landstingsforordning om folkeskolen blev vedtaget under seneste forårssamling, efter et langt og grundigt arbejde, som alle implicerede kan være stolte af. Med landstingsforordningen og "Den Gode Skole" er der taget et mileskridt i bestræbelserne på at sikre Grønlands ungdom den fornødne uddannelsesmæssige ballast til at møde fremtidens udfordringer.

Et enigt Kultur- og Uddannelsesudvalg glæder sig derfor over, at der straks er taget skridt til at fjerne "skønhedsfejl", som er konstateret efter forslagets vedtagelse, og indstiller uden yderligere bemærkninger forlaget til vedtagelse i sin nuværende form.

Med disse bemærkninger skal Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg overgive forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om folkeskolen (hjemmelsbestemmelser) til 2. behandling.

 

Doris Jakobsen
Formand
 

Isak Davidsen

 

Jens Napatoq

 

Henriette Rasmussen

 

Marie Fleischer