3. april 2003

FM 2003/27-2

 

Æ n d r i n g s f o r s l a g

til

Forslag til Landstingsforordning om offentlig pension

 

Fremsat af Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed til 2. behandling.

 

§ 1

 

1. § 1 stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. Som par betragtes i denne forordning personer, der er gift eller lever i et ægteskabslignende forhold, som har varet mindst ét år. Hvis ægtefællen eller samleveren varigt er flyttet til en social døgninstitution, jf. § 23, sidestilles pensionisten med en enlig pensionist."

2. § 20 stk. 3 affattes således:
"Stk. 3. Pensionisten, der ikke har personlig indtægt, er berettiget til at få udbetalt 20% af pensionsbeløbet for en enlig pensionist, jf. § 19 stk. 1, uanset størrelsen af eventuel ægtefælle eller samlevers skattepligtige indtægt."

 

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er tale om en korrektion af en forkert paragrafhenvisning i den danske version af forslaget.

 

Til nr. 2

Der er alene tale om en sproglig tilretning