21. januar 2003 EX2003/13

 

Ændringsforslag

til

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2003

 

Fremsat af et mindretal i Landstingets Finansudvalg, bestående af Inuit Ataqatigiit og Demokraterne, til forslagets 2. behandling

 

Til § 1

1. Nr. 13, som indsættes i § 1, stk. 2, affattes således:
"13) Udgifter til olietilskud, efter godkendelse af Landstingets Finansudvalg, på op til 2,1 mio. kr. i perioden 22. januar 2003 til 30. april 2003."

 

 

Bemærkninger

Ændringsforslaget indebærer, at afholdelsen af udgifter til olietilskud forudsætter Finansudvalgets godkendelse.