Almindelige bemærkninger

 

Forslaget har til formål at skabe klar og entydig hjemmel til, at Landsstyret kan afholde udgifter til olietilskud i 2003 indtil Landstinget har vedtaget en finanslov for 2003.

 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser

 

Til § 1

 Forslaget til ændring af § 1 har til formål at skabe hjemmel til, at Landsstyret kan afholde udgifter til olietilskud i perioden frem til 30. april 2003. Udgifterne skal ses i lyset af, at arbejdet med strukturtilpasningen i det indenskærs rejefiskeri sker senere end oprindelig forudsat, og at Landsstyret undersøger behovet for tilskud i fiskeriet.

Udgifterne til olietilskud afholdes under hovedkonto 50.06.21 Olietilskud. Udgiftsrammen på 2,1 mio. kr. i perioden 22. januar 2003 til 30. april 2003 forventes at svare til et tilskud på 0,53 kr. per. liter solar olie givet til fartøjer på under 150 BT med GR-numre.

 

Til § 2

Landstingsloven træder i kraft 22. januar 2003.