21. januar 2003 EX 2003/13

 

Forslag til Landstingslov nr. xx af 21. januar 2003 om ændring af Landstingslov om midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2003
(Landsstyremedlemmet for Økonomi)

 

Forelæggelsesnotat

 

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge Forslag til Landstingslov om ændring af midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2003.

Da der blev udskrevet landstingsvalg den 15. oktober 2002 var det tidligere Landsting endnu ikke færdig med at behandle finansloven for 2003. Derfor vedtog det tidligere Landsting en midlertidig landstingsbevillingslov.

Forslag til bevillingen af tilskud til solarolie har baggrund i et tilsvarende tilskud til det kystnære fiskeri i 2002. I 2002 var der planlagt gennemført en strukturtilpasning i det kystnære rejefiskeri, som skulle gøre fiskeriet mere rentabelt. Strukturtilpasningen blev forsinket i 2002 og er endnu ikke fuldt ud gennemført. Situationen i det kystnære rejefiskeri har på den baggrund ikke ændret sig væsentligt sammenlignet med 2002. Landsstyret foreslår derfor, at der gives et tilskud til solarolie i det kystnære fiskeri gældende for perioden under midlertidige landstingsbevillingslov, og som skal indarbejdes i finansloven for 2003.

Der er behov for, at Landsstyret får mulighed for, i samarbejde med fiskeriets parter, at vurdere forholdene i det kystnære rejefiskeri nærmere og klarlægge, hvorledes området kan organiseres anderledes. Det er Landsstyrets vurdering, at de økonomiske problemer i det indenskærs fiskeri primært skal løses gennem strukturtilpasninger og ikke gennem offentlige tilskud. Men i en periode indtil kapacitetstilpasningen har fået de tilsigtede virkninger er der behov for en overgangsordning, hvor der kan ydes et begrænset tilskud.

På den baggrund vil det nye Landsstyre overveje både indhandlingstilskuddet til rejer og tilskuddet til solarolie og finansieringen af disse udgifter nøje frem til forårssamlingen, hvor tilskud skal indarbejdes i finansloven for 2003.

Tilskud til solarolie i det kystnære fiskeri foreslås givet til fartøjer på under 150 BT med GR-numre for at opretholde aktivitetsniveauet i fiskeriet, et aktivitetsniveau der er vigtigt for vores samfund.

Med henvisning til Landstingets Forretningsorden § 41 skal jeg anmode Landstinget om dispensation fra Landstingets Forretningsorden § 30, stk. 1, og § 31, stk. 1, så "Forslag til Landstingslov om ændring af midlertidig bevillingslov for 2003" kan overgå til 2. og 3. behandling i umiddelbar forlængelse af 1. behandlingen.

Med disse ord overlader jeg forslaget til Landstingets behandling.

 

______________________
EX 2003/13
ANIPI  j.nr. 22.21+2003+005