Almindelige bemærkninger.

Det er formålet med ændringen af loven, at kommunegrænsen mellem Maniitsoq og Sisimiutkommuner ændres således, at Kangerlussuaq bliver ét samfund i én kommune og at vandforsyningen sikres.

I forbindelse med at Kangerlussuaq pr. 1. januar skulle overgå til Sisimiut Kommune indgik Sisimiut og Maniitsoq kommuner i august 2001 en principaftale om revidering af kommunegrænsen mellem de to kommuner i det gamle forsvarsområde, som tidligere lå udenfor kommunal inddeling.

Landsstyrets Sekretariat har i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende forslag foretagethøring af de respektive kommuner og høringsvarene er lagt til grund for den endelige udform-ning af ændringsforslaget.

 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser.

 

Til § 1.

Affattelsen af nr. 7 under § 2 bevirker, at området i Kangerlussuaq herefter er omfattet af de i forslaget fastlagte kommunegrænser vedr. Maniitsoq og Sisimiut. Den beboede del af Kangerlussuaq falder således ind under Sisimiut Kommune.

Den eksisterende kommunegrænse ændres på en strækning fra positionen 50°56 min. vestlig længde (V), 66°57 min. nordlig bredde (N) beliggende midt i fjorden ud for Kangerlussuaq havn til positionen 50°14 min. V, 67°05 min. N langs elven umiddelbart vest for kanten af indlandsisen.

Ændringen forløber således:

Fra positionen 50°56 min. V, 66°57 min. N trækkes kommunegrænsen i en ret linie mod ØSØ til grænsen for vandressourceopland for Tasersuatsiaq (Lake Ferguson) på positionen 50°43 min. V, 66°57 min. N. Herfra følger kommunegrænsen vandressourceoplandsgrænsen mod SØ over positionen 50°38 min. V, 66°55 min. N til den sydlige spids af vandressourceoplandet i 50°24 min. V, 66°53 min. N. Grænsen bugter sig herefter mod N over positionen 50°27 min. V, 66°57 min. N til en position på Granatfjeldet: 50°31 min. V, 66°58 min. N. Fra denne sidste position på vandressourceoplandsgrænsen trækkes den nye kommunegrænse i en ret linie til den eksisterende grænse langs elven på positionen 50°14 min. V, 67°05 min. N.

Alle positioner er angivet med geografiske koordinater i WGS 84 datum.

 

Til § 2

Loven foreslås at træde i kraft 1. maj 2003.